Søg
Close this search box.

NØDRÅB FRA DIN KLOAK!

26 september 2023

Ett nødråb fra din kloak!

En dag på mit arbejde mødte jeg en ulykkelig kloak der bad mig hjælpe med at få dens budskab ud til brugerne og myndighederne.

Kære kloakejer,

Jeg har så ondt i kloakken. Jeg har et stort ophobet pres af luft, som jeg så gerne vil af med, men jeg leder forgæves efter de steder hvor jeg kan få lov at lukke min luft ud.

Før i tiden var jeg forsynet med gode udluftningskanaler. Mine dæksler havde nøglehuller og der var udluftningsrør langs vejen – enten op af murene eller i rabatten, hvor de ofte sad så lavt at ukrudt og græs voksede op i bøjningen. Det giver mig ikke meget mulighed for at bøvse. Nu har jeg erfaret, at der mange steder ligger dæksler, der er tætnet med gummipakninger, typisk monteret når der bliver lagt ny asfalt. Når jeg i stedet for et nøglehul leder efter et udluftningsrør, bliver jeg ofte skuffet, da der er langt imellem de få der er tilbage.

En nødløsning som jeg tidligere brugte meget, var at lukke min luft ud gennem de stikledninger, der

kommer fra husene. I hvert fald hvis det er fællessystemer. Før i tiden gik de stående faldstammer ud gennem tagene, men nu er de ofte enten sluttet af med et toilet med en vandlås, eller man har anbragt en vakuumventil. Så her kan jeg heller ikke komme af med min luft, for vakuumventilerne kan kun suge luft ind.

Nu er jeg så desperat, at jeg bliver nødt til at lukke min luft ud de steder hvor det er nemmest: Gennem husets gulvafløb. Her er der ikke lige så meget vand i vandlåsene og modstanden er derfor ikke så stor. Men nu klager mine brugere, for nu kommer min gas ud i deres badeværelser og det lugter jo ikke særligt godt. For når jeg ikke kan komme af med min luft, så gærer det i mig og det kender du sikkert godt, når du heller ikke kan komme af med din luft? Det gør ondt, ikke?

 

Samtidig er mine brugere blevet miljøbevidste og sparer på vandet, og det betyder, at jeg ikke længere bliver skyllet ren i samme grad. Det gærende skidt får lov til at hobe sig op i mig og luften bliver derfor mere og mere ildelugtende. Det er det man kalder manglede selvrensningseffekt.

Det der sker, er at min luft ender med at hobe sig op i mine adgangsskakte – dem man bruger til at komme ned til mig, og der hvor de tætte dæksler forhindrer udluftningen. På mine regnvandsledninger er de riste, der skal føre regnvandet væk fra vejene ofte stoppet til. Når det regner kraftigt, betyder det, at gennemstrømningen bliver bremset af luft og skidt, og så bliver jeg endnu mere presset af alt vandet. Jeg kan faktisk blive så desperat, at det nu er sandsynligt, at jeg skaber så stort et tryk, at jeg kan presse mit dæksel op i et gevaldigt opkast af luft, vand, og skidt!

Når jeg bliver fyldt med regnvand sker det derfor ofte, at jeg lader vandet stige op gennem gulvafløb i kældre. Men det er ikke med min gode vilje og det gør folk meget vrede.

Men hvad skal jeg gøre?!

Nu håber jeg, mine ejere igen får lavet de rigtige udluftningssteder, men før det virker, skal jeg også have renset mine rør, så jeg har plads til luften. Jeg vil også gerne have en større diameter – især på mine regnvandsledninger, for jeg føler der kommer meget mere regnvand nu end før i tiden.

Så kære kloakejer, hold mig ren og sørg for jeg har gode og funktionelle udluftningsmuligheder. Så er det teknisk muligt, at jeg kan føre al vandet derhen hvor det hører til og jeg får ikke så ondt i kloakken. Når jeg en dag skal renoveres så lav mig lidt større – jeg vil gerne være tilpasset klimaændringerne.

// Hilsen din kloak.

 

Af Lars Konradsen
afløbstekniker hos PURUS AS