Søg
Close this search box.

Miljø og kvalitet

Purus tager ansvar for at producere produkter, der holder længe.

Vi er opsatte på at være en kundeorienteret virksomhed. “Håndværkerens bedste ven” er vores motto hos Purus.

Det betyder, at vi værner om kundernes ønsker og krav – hele vejen fra foreskrivende led igennem forhandleren til installatøren og slutbrugeren. Alle skal føle sig trygge ved, at vores produkter og tjenester medvirker til at løfte de involverede parters projekter og forretningsaktiviteter.

Eco-design og genbrugsmateriale

Hos Purus har vi ambitionen om altid at bidrage med kvalitetsprodukter, der bringer glæde i mange år og derved skåner vores miljø. Vores mål er at levere løsninger, der har en langt længere levetid end et gennemsnitligt badeværelse eller køkken.

Når vi designer og udvikler nye produkter, tager vi projektet på os med en cirkulær tankegang baseret på en øko-designguide. Det betyder, at vi stræber efter at minimere miljøbelastningen så meget som muligt, f.eks. ved valg af råmaterialer og emballage.

Dette gælder også i forbindelse med produktudvikling, produktion, distribution og brug af produkterne.

Vi arbejder konstant på at opnå mere med mindre. Ved at indkøbe råmaterialer i tilpassede størrelser efter de mest almindelige produktstørrelser, kan vi minimere mængden af spild. Overskudsmateriale genbruges, rustfrit stål smeltes ned for at blive genbrugt i produktionen af nye råvarer, ligesom overskydende polymerer genbruges til nyt plastgranulat.

Made in Sweden

Produktionsenhederne i Sverige giver os gode forudsætninger for at reducere vores miljøpåvirkning. Her er der en streng miljølovgivning og et velfungerende genbrugssystemer.

Som kunde vil du måske primært opleve en kortere transportafstand til dig og muligheden for at tilpasse store dele af vores produktudvalg efter dine behov.

Vores virksomhed drives i overensstemmelse med gældende love, regulativer og andre miljøkrav. Du kan normalt også få hjælp til miljøvurderinger af et produkt til større projekter med specifikke miljøkrav. For eksempel Byggvarubedömningen eller Sunda Hus.

Kontakt Purus’ salgsafdeling for mere information.

TYPEGODKENDTE PRODUKTER

Vores produkter er i høj grad godkendt af en såkaldt tredjepart – normalt kaldet “typegodkendelse”. Dette indebærer både testning ved ansøgning, men også løbende kontrol af en ekstern part. For vores svenske produkter indebærer det typegodkendelser fra Rise og produktionskontrol fra DTI.

SAMARBEJDER FOR ØGET VIDEN OG KUNDETRYGHED

Gennem udviklingsprojekter, uddannelser og informationsdeling bidrager Purus til branchens udvikling med henblik på at reducere fejl i håndteringen, der kan medføre risiko for vandskader. Vi er medlemmer af blandt andet Kakelföreningen, Golvbranschens Riksorganisation og Säker Vatteninstallation, hvilket betyder, at vores produkter er tilpasset branchereglerne for Säker Vatteninstallation.

ISO 9001 og 14001

Vores produktionsenheder har i flere år haft velfungerende miljø- og kvalitetsledelsessystemer, der opfylder kravene i henhold til den internationalt accepterede standard SS-EN ISO 14001:2015 og SS-EN ISO 9001:2015.

Miljø- og kvalitetsarbejdet er en vigtig sag og et ansvar for alle Purus’ medarbejdere. Dette ansvar sikres gennem uddannelse og information, samarbejde samt forbedringsarbejde.

Vores processer og rutiner muliggør mere effektiv planlægning af aktiviteter, øget anvendelse af moderne teknologier, reduceret afhængighed af fossile brændstoffer, og at vi kan stille krav til vores leverandører for at sikre optimal udnyttelse af alle ressourcer.

Dette bidrager til, at vi hele tiden er på forkant og har en kontinuerlig forbedringsindsats. Med snart 80 års erfaring i branchen flytter vi konstant vores positioner for at sikre, at du som kunde altid kan føle dig tryg ved valget af Purus. 

Miljø og kvalitet er ikke blot ansvarsområder for udvalgte individer, men en kollektiv indsats, hvor hver enkelt medarbejder spiller en afgørende rolle. Vi sikrer dette ansvar gennem løbende uddannelse, informationsdeling og en kultur bygget på samarbejde og forbedring. Vores mål er at opbygge en organisation, hvor alle forstår vigtigheden af deres bidrag til at skabe en positiv indflydelse på miljøet og produkternes kvalitet.

Vi arbejder aktivt på at reducere vores miljømæssige fodaftryk ved at optimere vores produktionsprocesser, mindske spild og fremme bæredygtig praksis. Dette omfatter alt fra valg af materialer til emballage og distribution.