Søg
Close this search box.

Udluftninger og vakuumventiler

25 september 2023

Udluftninger og vakuumventiler

Udluftning af et afløbssystem skal sikre, at der ikke opstår skadelige under- og overtryk i afløbsinstallationen. Vandlåsene på installationsgenstande er bl.a. dimensioneret ud fra en forudsætning om, at trykvariationerne i afløbsinstallationen ikke er større end ± 400 Pa (± 40 mm vandsøjle). Bliver trykket større end +400 Pa (over-tryk), kan luft og lugt passere vandlukket i vandlåsene. Bliver trykket mindre end -400 Pa (undertryk), kan vandlukket blive suget ud, og lugt kan trænge ud fra afløbsinstallationen med dertil-hørende lugtgener. Undertryk i en afløbsinstallation er den mest almindelige årsag til ud-sugning af vandlåse. Undertryk opstår, så snart der strømmer vand (og urenheder) i et rør, da luften i røret vil rives med. Hvis vandet fylder røret helt, kan det virke som et stempel, der skaber overtryk foran sig og under-tryk bag sig. 

Undertryk fra tømning af en installationsgenstand kan medføre tømning af en anden installations-genstand. Dette kaldes også for gensidig udsugning. Der er størst risiko for gensidig udsugning, hvis man tømmer en installationsgenstand med store mængder vand og i et relativt kort tidsrum.

 I ældre wc’er, hvor skyllevands-mængden er mere end 6 liter, bliver der ofte dannet undertryk i af-løbsinstallationen med fare for, at efterfølgende installationsgenstande kan blive tømt. 

I dag er det også blevet moderne med store badekar (spa pools mv.), og hvis disse tømmes for hurtigt, vil der være stor risiko for, at efterfølgende vandlåse bliver suget tomme. Derfor er det meget vigtigt, at reglerne for dimensionering af ud-luftede og ikke udluftede spildevandsledninger fra DS 432:2009 afs. 3.8-3.10 bliver overholdt. 

En udluftning til det fri er den eneste metode til at sikre mod både under- og overtryk i en af-løbsinstallation. En vakuumventil er en mekanisk anordning, der kan sikre mod, at der opstår skadelige undertryk i en afløbsinstallation. Den kan således ikke erstatte en udluftning, som også sikrer mod skadelige overtryk.

Derfor kan vakuumventiler heller ikke benyttes i de tilfælde, hvor myndighederne stiller krav om, at hovedafløbsledninger skal ventileres gennem en afløbsinstallation. 

I forbindelse med renovering af ældre bygninger, hvor tagbelægningen udskiftes, er det ret almindeligt, at udluftninger over tag sløjfes og erstattes med vakuum-ventiler. 

Det kan ofte give anledning til, at der opstår lugtgener i bygningen, selvom der ikke er noget galt med vakuumventilen. Problemet er, at afløbsinstallationen ikke er egnet til vakuumventiler, da både rør, samlinger mv. kan være utætte. Utætte samlinger vil ofte give lugtproblemer, da lugten ikke har andre steder at trænge ud. Derfor er det helt nødvendigt, at vakuumventiler kun benyttes på tætte afløbsinstallationer.

Artiklen er gengivet efter tilladelse fra
Teknologisk Institut, Rørcentret, Gregersensvej 3, 2630 Taastrup
(Kloaktuelt Nr. 166 juni 2016)