Søg
Close this search box.

Vandlåse i serier

21 september 2023

Må man anbringe vandlåse i serie?

Vandlåse i serier?
Kloaktuelt har flere gange fået spørgsmålet: Hvor står det, at man ikke må anbringe vandlåse i serie?
Og det står ingen steder. Der er mange der ønsker, at det skal stå specifikt i normen, hvad der er tilladt, og hvad der er forbudt. Men sådan er det ikke. Alle krav til et ledningssystem er funktionskrav, og så angiver fx. DS 432 Norm for afløbsinstallationer, hvordan disse funktionskrav kan opfyldes.

Baggrunden for, at det er uhensigtsmæssigt at anbringe vandlåse i serie er, at hvis den sidste vandlås stopper, så vil det påvirke hele afløbssystemet bag ud i stedet for kun det areal/den installation, der er tilsluttet den aktuelle vandlås. Så hvad enten det er gulvafløb eller nedløbsbrønde, så lad være med at anbringe dem i serie.

Et andet godt argument er funktionen af sandfanget, hvis man snakker nedløbsbrønde. Når sandfang anbringes i serie, så fungerer de første sandfang sikkert fint, men de sidste sandfang bliver belastet med alt vandet fra de foregående sandfang, og mange gange vil vandbelastningen blive så stor, at sandet slet ikke bundfældes, men blot hvirvles videre til ledningerne nedstrøms.

Artikel er gengivet med tilladelse fra Teknologisk institut
KLOAKTUELT Nr. 177 september 2018