WC-mansjetter

Purus tilbyr alt fra standardutløp til problemløser for spesielle tilkoblinger av WC. Sortimentet består av mansjetter for alt fra Ø 90 mm plastrør til 4” støpejernsrør i rett eller eksentrisk tilkobling. Her finnes et speker av ulike høyder modeller, faste og kappbare.

Sentriske WC-mansjetter monteres når det ikke er behov for sideveis bevegelse av utløp/WC stol. Her finnes et spekter av ulike høydemodeller, statiske eller kappbare.

Eksentrikse WC-mansjetter monteres der toalett og avløpsrør i gulv ikke stemmer overens. Her finnes varianter fra 13-18 mm eksentrisk forskyvning.