UV-systemet

UV-systemet ble introdusert på begynnelsen av syttitallet, og var det første takavvanningssystemet med lukket strømning. UV-systemet har siden den gang blitt et begrep, og er i dag Europas teknisk ledende med Super UV sluket. Systemet består av 2 typer sluk (for plassering i renner eller på flatt underlag) med tilbehør, samt eget beregningsprogram for perfekt dimensjonering.

Prinsippet: "Lukket strømning” gir høy strømningshastighet i rør av mindre dimensjoner. Dette gir høy selvrensingseffekt i sluk og rørsystem og reduserer lyd.