Utslagsskålar

Utslagsskålar i rostfritt är avsedda för städutrymmen, samt tömning av t.ex. fekalier, urin mm på sjukhus, campingar och offentliga toaletter. Utslagsskålar är utformade för att klara höga krav på hållbarhet och funktion.