Luftningsventiler / Vakuumventiler

Luftningsventiler/vakuumventiler installeras när det finns problematik med undertryck i avlopps­systemet. Hög flödeskapacitet och brett temperaturområde är krav som är viktiga vid val av luftningsventil/vakuumventil. Enligt SS-EN 12380 anges luftningsventilens/vakuumventilens kapacitet av det luftflöde som passerar ventilen vid ett undertryck av 250 Pa. Ventilerna är testade för att fungera i temperaturområden mellan -20°C eller +60°C. Sortimentet har ventiler både för primär- och sekundär luftning. Samtliga luftningsventiler/vakuumventiler är CE-märkta.