Lufteventiler

Høy strømningskapasitet og bredt temperaturområde er viktige krav ved valg av lufteventil. Sortimentet består av ventiler både for sekundaerlufting og lufting over tak der isolerende og beskyttende hette brukes. Samtlige lufteventiler er typegodkjente i henhold til EN 12380.