Läckageindikator

Inbyggda vattenrör i schakt kräver indikering för eventuella läckage - Purus har lösningen - Aqua Argus läckageindikering i två utförande, fast och delbar variant för rördimension ø12-35 mm.