Kanalsystem

KANALSYSTEM MED MÅNGA KOMBINATIONSMÖJLIGHETER

Fördelen med ett kanalsystem istället för en vanlig golvränna eller golvbrunn är att man kan ta upp vatten på en stor yta och att det finns inbyggt fall i rännan. Våra kanalsystem - Spaltränna och Gallerränna - bygger på brunn, ränna, T-vinkel, L-vinkel och galler och är båda avsedda för betonggolv, massagolv eller klinkergolv utan tätskikt.

Konstruktionen gör installationen både enkel och säker. Dessutom behöver du bara installera en ränna istället för flera brunnar på samma yta. Båda går att kombinera med T och L-vinklar vilket gör det möjligt för systemet att byggas på två olika håll, sammanlagt ca. 24 meter som mest (12 meter åt varje håll), tack vare att fallet finns inbyggt i rännan. Den stora brunnen tillsammans med den buffert som kanalerna skapar ger ett system väl lämpat där det är stora mängder vatten att hantera.