Inspeksjonsluker

Inspeksjonslukene har de samme mønstrene som finnes på Purus Jotis slukrister til boligsluk og Purus Line- og Corner designsluk. Inspeksjon foretas ved å løsne de 4 hjørneskruene og løfte bort luken. Rammen med skrue-festene sitter fastmontert i veggen.