Gipsutskiller & sandfang

Gipsutskiller og Sandfang er konstruert for å hindre ansamling av partikler som gips / sand som skylles ut gjennom utløpet og som kan forårsake tett avløp. Komponentene plasseres vanligvis i anslutning til rustfrie arbeidsbenker og vaskerenner. Faste partikler separeres fra vannet, ledes tilbake og samles i bunnen av beholderne.