Udskillere

Vores udvalg af udskillere er bred, lige fra slamfang/gipsudskillere, fedtudskillere, olie- og benzin udskillere fra 0,4 L/S til 150 L/S. Coated stål, beton, rustfrie udskillere.