Gulvafløb kan og må hæves med forhøjerrammer.

I artiklen ”Vigtige vaner i vådrum” i Dansk VVS nr. 5. maj 2010 refereres til gældende lovgivning for vådrum, ligesom der henvises til en række anvisninger og publikationer, der anfører løsningsforslag og inspiration til renovering og reparation af vådrum.

| 2010-08-19